خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی،. . .



عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Zard)

ارائه کننده : زهره روحی ویشکائی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما :   دکتر علی سلیمانی                                  

استاد مشاور :   دکتر اکبر حسنی- دکتر محمود قاسم نژاد                                   

روز : شنبه            مورخ :       98/8/25          ساعت :2 بعدازظهر                 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 22-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی