خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی،. . .عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Zard)

ارائه کننده : زهره روحی ویشکائی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما :   دکتر علی سلیمانی                                  

استاد مشاور :   دکتر اکبر حسنی- دکتر محمود قاسم نژاد                                   

روز : شنبه            مورخ :       98/8/25          ساعت :2 بعدازظهر                 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 


ارسال شده در مورخه: 22-08-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها (30-10-1398)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی (28-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مطالعه مقایسه ای پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون تحت تنش حرارتی (17-10-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ريزازديادي گياه پروانش، بررسي تاثير محرك هاي غير زيستي در توليد متابوليت هاي ثانويه آن و . . . (10-10-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری