خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان ورودی 98
فراخوان دومفراخوان دوم


دانشجویانی که تا کنون نسبت به تکمیل فرم کارنامه سلامت جسم اقدام نکرده اند

با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی کارنامه سلامت اقدام و پرینت کد رهگیری را به

مرکز بهداشت و درمان تحویل دهند.

*شایان ذکر است تکمیل فرم الکترونیکی کارنامه سلامت ضروری بوده
و برای ثبت نام ترم های آتی پیش نیاز می باشد.


لینک سامانه کارنامه سلامت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه


ارسال شده در مورخه: 21-07-1398