خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : انتقال ژن cry1a105 به گوجه فرنگی به منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis spجلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : انتقال ژن cry1a105 به گوجه فرنگی به منظور افزایش مقاومت به آفت Heliothis sp

ارائه کننده : رسول ګلزاری

دانشجوی رشته (گرایش): مهندسی ژنتیک- ژنتیک مولکولی

استاد راهنمای اول : دکتر بهرام ملکی زنجانی

استاد راهنمای دوم : دکتر مسعود توحیدفر

روز : سه شنبه مورخ : 98/7/16              ساعت : 12- 10                    مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید


ارسال شده در مورخه: 14-07-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (28-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری