خانه  :: اساتید  :: اخبار

قابل توجه دانشجویان ورودی 98
کارنامه سلامت جسمدانشجویانی که تا کنون نسبت به تکمیل فرم کارنامه سلامت جسم اقدام نکرده اند

با مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی کارنامه سلامت اقدام و پرینت کد رهگیری را به

مرکز بهداشت و درمان تحویل دهند.

*شایان ذکر است تکمیل فرم الکترونیکی کارنامه سلامت ضروری بوده
و برای ثبت نام ترم های آتی پیش نیاز می باشد.


لینک سامانه کارنامه سلامت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه


ارسال شده در مورخه: 13-07-1398

آخرين اخبار با موضوع: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

جدول زمانی ارائه خدمات

در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (26-06-1398)

   

برنامه زمانی ارائه خدمات دندانپزشکی

در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (12-06-1398)

   

تغییر در برنامه بهداری

ارایه خدمات اورژانسی (01-05-1398)

   

ساعات حضور پزشک

در بهداری دانشگاه (11-04-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

شیوه نامه غیبت در امتحانات و حذف پزشکی دانشگاه زنجان