خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان سنتز مشتقات پیریدینی بنزوتریازین 4- اون ها و بررسی اثرات کولین استرازی آنها 

عنـوان: سنتز مشتقات پیریدینی بنزوتریازین 4- اون ها و بررسی اثرات کولین استرازی آنها

 

  ارائه كننده : فهیمه سادات حسینی        دانشجوي رشته: شیمی           گرایش:  آلی

  استاد راهنمای اول: دکتر رمضانی            استاد راهنمای دوم: دکتر برازنده تهرانی

  استاد مشاور اول: دکتر ندری                 استاد مشاور دوم: -

  مكان : سالن ریاضی    تاريخ : 28/6/98       روز: پنجشنبه       ساعت: 15

 


ارسال شده در مورخه: 17-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانوصفحات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (28-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-کنترل

کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی...16 بهمن سالن کاوه (15-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری