خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه رساله دکتری مهندسی مکانیک
تحلیل واماندگی پوشش های مقاوم حرارتی پلاسما...21 شهریور 203 اداریعنـوان: تحلیل واماندگی پوشش های مقاوم حرارتی پلاسما اسپری تحت بارگذاری حرارتی با استفاده از روش های عددی و تجربی

ارائه كننده : مریم محمدی       دانشجوي رشته: دکتری مکانیک

استاد راهنما: دکتر اسماعیل پورسعیدی

مكان :  203 اداری               تاريخ : 21/6/98 روز: پنجشنبه           ساعت: 10-12


ارسال شده در مورخه: 16-06-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر مواد ضدتعرق بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم تحت شرایط محدودیت آبیاری (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی نماتد‏های بالاخانواده Criconematoidea (Nematoda: Tylenchomorpha). . . (15-11-1398)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق-کنترل

کنترل سیستم‏های غیرمینیمم‏ فاز چند ورودی...16 بهمن سالن کاوه (15-11-1398)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : جمع‌آوری، ارزیابی و گزینش لاین‌های اینبرد برتر عدس (Lens culinaris Medik.) بومی استان زنجان. . . (14-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری