خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : بررسی اثرات تنش خشکی بر روی تعدادی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیان برخی از ژن های مرتبط . . .عنوان : بررسی اثرات تنش خشکی بر روی تعدادی از صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیان برخی از ژن های مرتبط با بتاسیتواسترول در کدوی تخمه کاغذی

ارائه کننده : محمّد زینالی

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات- زنتیک بیومتری

استاد راهنما : دکتر بهرام ملکی زنجانی – دکتر پرویز مرادی                               

استاد مشاور : دکتر فرید شکاری                          

روز : چهارشنبه               مورخ : 1398/03/22           ساعت :  14                مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده جدید کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-03-1398

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم