خانه  :: اساتید  :: اخبار

غربالگری سلامت
ویژه دانشجویانقابل توجه دانشجویان گرامی
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
به مناسبت هفته جوان طرح غرلباگری سلامت ویژه دانشجویان را در
روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت8/30الی 10صبح
در مرکز بهداشت و درمان اجرا می نماید.
لذا از تمامی دانشجویان جهت شرکت در این طرح دعوت به عمل می آید.
 


ارسال شده در مورخه: 28-01-1398