خانه  :: اساتید  :: اخبار

دانشگاه زنجان در نمایشگاه اربیل
حضور دانشگاه زنجان در نمایشگاه اربیل و استقبال بازدید کنندگاندانشگاه زنجان در نمایشگاه برپا شده در اربیل حضور داشت. در این نمایشگاه بازدید کنندگان با استقبال و علاقه ی بی نظیری  از غرفه ی دانشگاه زنجان دیدن نموده و با فعالیت ها، رشته های موجود و جنبه های پژوهشی و آموزشی دانشگاه زنجان آشنا شدند.


ارسال شده در مورخه: 05-10-1397

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

جنگ و محیط زیست

آسیب های جنگ بر محیط زیست (22-12-1397)

   

تغییر اقلیم

انسان موجب تغییر اقلیم می شود (22-12-1397)

   

نشست توسعه پایدار

جنگلداری مشارکتی و معیشت پایدار روستایی (18-12-1397)

   

کارگاه بین المللی

کارگاه بین المللی در زمینه صنایع غذایی (07-11-1397)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه دیپونگرو