خانه  :: اساتید  :: اخبار

ثبت نام دانشجویان از تاریخ
97/04/05 لغایت 97/05/15 از طریق سامانه سینا sina.bmn.irبنیاد ملی نخبگان استان زنجان اعلام کرد: ثبت نام از دانشجویان فعلی دانشگاهها از تاریخ 97/4/5 لغایت 97/5/15 (به مدت 40 روز) از طریق سامانه (sina.bmn.ir) انجام می شود. ضمنا اطلاعیه و همچنین شیوه نامه جایزه های تحصیلی در وبگاه بنیاد نخبگان استان به ادرس الکترونیکی http://zanjan.bmn.ir  نیز قرار گرفته است. همچنین به استحضار می رساند ثبت نام دانشجویان نو ورود دانشگاه از ابتدای مهرماه تا مورخ 97/7/20 در نظر گرفته شده است.

 


ارسال شده در مورخه: 06-04-1397

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

کتاب آقای دکتر نوروزیان با عنوان

مبدل های الکترونیک قدرت برای ریزشبکه ها منتشر شد

   

کتاب اصول و مبانی شطرنج، تالیف آقای دکتر جبار سیف پناهی

از اساتید گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی منتشر گردید

   

بیست و ششمین گاهنامه پژوهش و فناوری عتف

ویژه هفته پژوهش و فناوری

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

تجلیل از دانشجویان پژوهشگر و فناور برگزیده استان