خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار مقاله آقای دکتر علیرضا واعظی
دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی در مجله Land Degradation and Development مقاله آقای دکتر علیرضا واعظی دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان با عنوان:

Modeling Sediment Yield in Semi-Arid Pasture Micro-Catchments, NW Iran

در مجله Land Degradation and Development با ضریب تاثیر 8.9 و  رتبه سوم در بین 229 مجله حوزه Environmental Sciences منتشر شد.

شایان ذکر است این مقاله که با همکاری آقایان محمد عباسی، Gianbattista Bussi و خانم Saskia Keesstra انتشار یافته، حائز بالاترین رتبه  از نظر ضریب تاثیر در بین مقالات منتشر شده دانشکده کشاورزی تاکنون می باشد.

 


ارسال شده در مورخه: 18-7-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

كتاب آقايان دكتر ميرزايي و دكتر زحمتكش

با عناوين علم پرورش گاو شيري و راهنماي عملي خوراك دهي گاو شيري توسط انتشارات دانشگاه زنجان منتشر شد

   

دکتر صادق کریم پولی استادیار گروه مهندسی معدن

داور علمی برجسته (Outstanding) مجله International Journal of Heat and Mass Transfer

   

دکتر صالح مبین استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی

داور علمی برجسته (Outstanding) مجله Journal of The Franklin Institute

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

فدراسیون سرآمدان علمی ایران مقاله آقای دکتر شهروس وند