خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت گاز استان زنجان
از آزمایشگاه تحقیقاتی و کارگاه نمونه سازی دانشکده مهندسیدر راستای گسترش همکاری های صنعتی و پزوهشی میان دانشگاه و شرکت گاز استان زنجان، تیمی از مدیران بلندپایه  این شرکت شامل مدیرعامل، معاونت بهره برداری، رئیس واحد پژوهش، رئیس خدمات فنی و مهندسی، رئیس بازرسی فنی، رئیس پدافند غیرعامل و رئیس روابط عمومی در تاریخ 3/7/96 از امکانات و توانمندی های آزمایشگاه تحقیقاتی تحلیل، اندازه گیری و مهندسی تنش های پسماند و کارگاه نمونه سازی دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان دیدار کردند.

در این رابطه آقای دکتر احمدی، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه و آقای دکتر محرمی، سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی و کارگاه نمونه سازی ضمن توضیحاتی توانمندی های این مجموعه ها و طرح های تحقیقاتی و صنعتی در دست اجرای آن را معرفی نمودند. در طی این دیدار تفاهم اولیه در خصوص ارجاع برخی از امور پژوهشی و تست های تخصصی کنترل کیفیت جوش و اتصالات مورد نیاز شرکت (که در حال حاضر به خارج از استان محول می گردد) به دانشگاه زنجان صورت گرفت و مقرر شد پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن آن به عمل آید.

 


ارسال شده در مورخه: 18-7-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

کتاب آقایان

دکتر بادسار و دکتر کرمی دهکردی از اساتید گروه ترویج منتشر گردید

   

ثبت نام دانشجویان از تاریخ

97/04/05 لغایت 97/05/15 از طریق سامانه سینا sina.bmn.ir

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

ثبت نام دانشجویان از تاریخ