خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 121-135 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييبیمه حوادث دانشجویی
سال تحصیلی 98-99
21-03-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریبینش مطهری
پنجمین دوره تربیت مربی و مدرس کشوری با محوریت آثار شهید مطهری(ره)
17-02-1399
دانشکده کشاورزیتاریخ انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان
تاریخ انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان 29 -30- 31 اردیبهشت می باشد و. . .
21-02-1399
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرتجلیل از جانبازان دانشگاه
به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر روز ملی مقاومت و پیروزی
07-03-1399
معاونت دانشجوييتخلیه خوابگاه‌ها
تخلیه خوابگاه‌ها برای کلیه مقاطع تحصیلی
01-04-1399
روابط عموميتسلیت حضور جناب آقای علی خلفی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای علی خلفی (انتظامات)
25-04-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای بهروز قدیمی
عرض تسلیت درگذشت پدرمقام گرامی آقای بهروز قدیمی (طرح های عمرانی)
19-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر حسین فراهانی
عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی آقای دکتر حسین فراهانی (گروه جغرافیا)
20-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر سلیمانی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای دکتر هادی سلیمانی ابهری (گروه معارف)
20-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر عباسعلی زمانی
عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی آقای دکتر عباسعلی زمانی (گروه علوم محیط زیست)
12-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر غلامحسن جعفری
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای دکتر غلامحسن جعفری (گروه جغرافیا)
27-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر فلاحت
عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی آقای دکتر محمدصادق فلاحت (گروه معماری)
12-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر محمد ایمانی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامي آقای دکتر محمد ايماني برندق (گروه مديريت)
30-07-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای رحمان ناصر
عرض تسلیت درگذشت پدرمقام گرامی آقای رحمان ناصر (دانشکده علوم)
10-06-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای سعید منتجبی
تسلیت درگذشت ابوشهید پدر گرامي آقای سعید منتجبی (همکار بازنشسته)
15-05-1399