خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 46-60 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميهشتم محرم 1342 (7شهریور1399)
افتخار میزبانی مراسم یوم العباس پایتخت شور و شعور حسینی در دانشگاه زنجان
11-06-1399
روابط عموميهر هفته یک کتاب
کتاب صوفی و چراغ جادو انتشارات کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان
01-07-1399
معاونت دانشجويينکات کنترل و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای واگیردار
در زندگی خوابگاهی
01-07-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه زیر سازی وآسفالت
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دو شنبه 27 مرداد تا روز پنجشنبه30مرداد99
26-05-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه 14 تیرم
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیر99
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیرماه 99
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه تاریخ 10تیر تا شنبه تاریخ 14تیرماه99
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ، نصب و راه‌اندازی دستگاه میکروسکوپ
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 8 مرداد تا روز یک شنبه تاریخ 12 مرداد99
07-05-1399
معاونت دانشجويينهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور مبارک
تبریک به همه آنانی که برای آرامش روانی جامعه تلاش می کنند.
08-02-1399
روابط عمومينهضت تعاون و احسان جهت تداوم رزمایش همدلی
حساب ویژه پست بانک جهت واریز کمک های مردمی
30-06-1399
مدیریت تربیت بدنینمونه حرکات ورزشی ارائه شده از طرف WHO برای انجام در منزل
نمونه حرکات ورزشی ارائه شده از طرف WHO برای انجام در منزل
26-01-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینماز آیات
احکام نماز آیات
01-04-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینشست هم اندیشی اساتید همراه با امتیاز فرهنگی
روند آتی بورس و تأثیر آن بر در جهش تولید با حضور آقای بهنام بهزادفر، چهارشنبه ساعت 17 از طریق شبکه نیما
16-06-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینشست هم اندیشی اساتید همراه با امتیاز فرهنگی
مسئله جمعیت و آینده کشور با حضور دکتر حسین مروتی
05-07-1399