خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:20524   بروزرسانی: 06-07-1396

Esmaeil Poursaeidi

علایق پژوهشی

مکانیک شکست

آنالیز عیوب و تخمین عمر قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع سنگین با استفاده از روشهای عددی، تحلیلی، آزمایشگاهی و تجربی