خانه :: اساتید :: اخبار

اخباراداره رفاه اساتید و کارکنان


پرداخت وام ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی
اداره رفاه حسب تفاهمنامه منعقده دانشگاه با بانک ملی، آماده معرفی همکاران برای اخذ تسهیلات با نرخ 12 درصد است.


پیرو جلسات برگزار شده با بانک ملی ایران، تفاهمنامه همکاری فی مابین دانشگاه زنجان و سرپرستی شعب بانک ملی در زنجان منعقد گردید.

برابر تفاهمنامه مذکور، بانک ملی در طی 15 روز نسبت به افتتاح باجه وابسته به شعبه زنجان (سبزه میدان) در (محل سابق شعبه بانک تجارت دانشگاه)، اقدام خواهد نمود و متقابلاً دانشگاه نیز بخشی از حسابهای خود را به بانک مذکور منتقل و از محل گردش ایجاد شده در نزد بانک (تا سقف میانگین موجودی حسابهای دانشگاه)، نسبت به معرفی همکاران جهت اخذ تسهیلات اقدام خواهد نمود.

لذا اداره رفاه برمبنای تفاهمنامه مذکور و بر اساس شرایط ذیل، آماده پذیرش درخواستها و معرفی همکاران خواهد بود. گفتنی است برخی از شرایط ذیل اجمالاً بدلیل احتمال وجود تقاضا بیش از امکانات در اختیار، پیش بینی گردیده و بتدریج با گشایش اعتبارات و کاهش درخواستها، حذف و یا تسهیل خواهد گردید.

1-      نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه 4 درصد و نرخ سود تسهیلات رفع نیازهای ضروری 12 درصد است.

2-      سقف تسهیلات قرض الحسنه 20 میلیون ريال و سقف تسهیلات رفع نیازهای ضروری برای کارکنان 500 میلیون ريال و برای اعضای هیئت علمی 600 میلیون ريال است.

3-      همکاران می توانند صرفاً یکی از تسهیلات وام قرض الحسنه و یا رفع نیازهای ضروری را درخواست نمایند.

4-      باتوجه به محدودیت سقف معرفی ماهیانه و بمنظور امکان پاسخ به تعداد بیشتری از تقاضاها و رفع نیاز تعداد بیشتری از همکاران، اولویت معرفی بر حسب مبالغ درخواستی پائین تر و پس از آن تاریخ درخواست خواهد بود.

توضیح: معرفی درخواستهای تسهیلات تا سقف 15 میلیون تومان (با لحاظ سایر شرایط ذیربط) بدون نوبت خواهد بود.

5-      باتکمیل پرونده تسهیلات، حساب حقوقی فرد متقاضی نیز به مدت یکسال به بانک ملی منتقل می شود و تغییر پس از مدت مذکور اختیاری خواهد بود.

6-      با گشایش اعتبار در آینده و حذف صف تقاضا، امکان معرفی جهت اخذ وام مجدد ، برای همکارانی که قبلاً وام کمتری دریافت نموده اند فراهم خواهد بود.

7-      برای درخواستهای دارای شرایط خاص صرفاً حسب مستندات ارائه شده، بررسی و تصمیم گیری جداگانه ای خواهد شد.

8-      تا پرداخت تسهیلات متقاضیان فعلی، امکان تسویه وام بانک تجارت بمنظور درخواست وام از بانک ملی و یا بالعکس وجود ندارد.

9-      حداکثر تسهیلات قابل معرفی برای کارکنان، 20 برابر میانگین خالص دریافتی شش ماهه منهای مانده بدهی تسهیلاتی فرد در نزد بانک تجارت خواهد بود. (حسب اطلاعات موجود منتهی به آذر 96)

10-   حداکثر تسهیلات قابل معرفی برای اعضای هیئت علمی سقف وام (600 میلیون ريال) منهای مانده بدهی تسهیلاتی فرد در نزد بانک تجارت (باستثنای وام مسکن) خواهد بود.

11-   وام گیرنده رأساً نسبت به پرداخت ماهیانه اقساط اقدام خواهد نمود (اقساط از حقوق کسر نمی گردد) و صرفاً در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط با لحاظ عنوان بدحسابی نسبت به کسر مبالغ اعلام شده از حقوق فرد یا ضامن وی اقدام خواهد شد.

12-   درخواست کننده می بایست خوش حساب بوده و جزو اسامی دارای مشکل در پرداخت اقساط که اسامی آن توسط مراجع متنوع کسر از حقوق از جمله صندوقهای وام، بانک تجارت، تعاونی مصرف و ... در اختیار اداره رفاه قرار گرفته، نباشد.

توضیح: به همکارانی که بدلیل عدم پرداخت به موقع اقساط، اسامی آنها جهت کسر از حقوق به امورمالی ارسال شده و یا از حقوق ضامن ایشان مبالغی کسر شده باشد، تسهیلات معرفی نخواهد شد.

13-   باتوجه به تبعات ناشی از اخذ تسهیلات به منظور ارائه به اشخاص دیگر اکیداً توصیه می شود از اقدام مذکور اجتناب گردد. در هر صورت مسئولیت ناشی از چنین اقدامی متوجه فرد وام گیرنده خواهد بود.

14-   ماهیانه به 5 درصد کارکنان شرکتهایی که حساب دریافت کارکرد ماهانه خود و حقوقی کارکنانشان را از طریق بانک ملی انجام می دهند، وام قرض الحسنه یا رفع نیازهای ضروری (تا سقف 15 میلیون تومان) معرفی خواهد شد.

15-   احراز و تطبیق متقاضی وام با شرایط و مقررات بانکی (از جمله نداشتن چک معوق و یا اقساط تعویقی) الزامی است.