خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


قابل توجه همكاران گرامي
مراجعه به دبيرخانه مركزي

اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند؛

کارکنانی که نام آنها در لیست پیوست می باشد با سه قطعه عکس جدید به دبیرخانه مرکزی مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                      امور اداری دانشگاه

*********************************************************************************************

رديف نام نام خانوادگي نوع استخدام 
1 نسرين احمدي عضو قراردادي
2 علي اسکندري عضو قراردادي
3 فريدون اسکندري عضو قراردادي
4 ليلا اسكندري عضو رسمي
5 حسن اسلامي عضو قراردادي
6 پيمان اسماعيلي نژاد عضو قراردادي
7 الهه اشتري عضو قراردادي
8 بهارک اشتري النخعي عضو قراردادي
9 رضا اشرفي عضو قراردادي
10 محمد اشرفي عضو قراردادي
11 سارا اصانلو عضو پيماني
12 عليرضا امانلو عضو پيماني
13 مهدي امانلو عضو پيماني
14 اميررضا آپرا عضو قراردادي
15 جواد آخوندي عضو قراردادي
16 جواد آدينه لو عضو قراردادي
17 داود آقامحمدي عضو قراردادي
18 غريبعلي باباخاني عضو قراردادي
19 سولماز بابازاده عضو قراردادي
20 عبدالرسول بابائي عضو پيماني
21 مريم بازرگان عضو قراردادي
22 جعفر باقري عضو قراردادي
23 رويا باقري عضو قراردادي
24 ليلا باقري عضو پيماني
25 سعيده بهرام لوئيان عضو پيماني
26 فاطمه بهرامي عضو قراردادي
27 اصغر بيات عضو قراردادي
28 حسن بيات عضو قراردادي
29 روح اله بيات عضو پيماني
30 مهين بيات عضو قراردادي
31 نسرين بيات عضو قراردادي
32 ابوالفضل پور اميدي جيرنده عضو رسمي
33 محمود جعفري عضو قراردادي
34 اکرم جعفري عضو قراردادي
35 فريده جعفري عضو قراردادي
36 سعيد حاجي ميري زارع عضو پيماني
37 عليرضا حاجيلو عضو قراردادي
38 مليحه حسنلو عضو قراردادي
39 محمد علي حسنلوئي عضو پيماني
40 ابراهيم حسني عضو قراردادي
41 اصغر حسني عضو قراردادي
42 ذبيح اله حسني عضو قراردادي
43 سيد هاتف حسني عضو قراردادي
44 سيده معصومه حسني عضو قراردادي
45 محبعلي حسني عضو قراردادي
46 محمود حسني عضو پيماني
47 سميرا حقگوئي عضو قراردادي
48 زينب حمزه لو عضو پيماني
49 جميله حنيفه لو عضو پيماني
50 رويا حيدر اوغلي عضو قراردادي
51 سلمان حيدري عضو پيماني
52 مهدي خانمحمدي عضو قراردادي
53 رزاق خداياري عضو قراردادي
54 بهمن خدايي عضو قراردادي
55 جبار خدايي عضو قراردادي
56 مهناز خدايي عضو پيماني
57 بهمن خليلي پور عضو قراردادي
58 محمود خوئيني عضو قراردادي
59 محمد دقيقي عضو قراردادي
60 ناهيد دهقان عضو قراردادي
61 اعظم رسولي عضو قراردادي
62 امامعلي رضائي عضو قراردادي
63 يوسف رضائي عضو قراردادي
64 سيد جواد رضويان عضو پيماني
65 کوروش روحي فر عضو قراردادي
66 رسول روشن ساروي عضو قراردادي
67 حسن زماني عضو قراردادي
68 علي سپهري عضو قراردادي
69 معرفت اله سعيدي عضو قراردادي
70 حسين سلاميان عضو قراردادي
71 اعظم سلطاني ملک عضو قراردادي
72 محمد سليماني عضو پيماني
73 حسن سليماني فرد عضو پيماني
74 عمران سيفي فلاح عضو پيماني
75 محمد رضا شامي عضو قراردادي
76 قندعلي شامي عضو قراردادي
77 سهيلا شعباني عضو قراردادي
78 کريم شکري عضو قراردادي
79 فاطمه شکوري عضو قراردادي
80 مرتضي شکوري عضو قراردادي
81 سارا شهامي عضو قراردادي
82 جواد شهبازي عضو قراردادي
83 علي شهبازي عضو قراردادي
84 نعمت اله صادقي سرخه ديزجي عضو پيماني
85 سعيد صحيحي عضو قراردادي
86 علي صدرا عضو پيماني
87 رضا صميمي فرد عضو پيماني
88 عبدالرحمان صنعتي عضو قراردادي
89 سيدجعفر طاهري عضو قراردادي
90 اميد عابدي عضو قراردادي
91 زينب عباسي عضو قراردادي
92 مريم عباسي عضو قراردادي
93 جنت عزيزي عضو قراردادي
94 قمر عزيزي عضو پيماني
95 شراره علم بيگي عضو قراردادي
96 منصور علوي منفرد عضو قراردادي
97 سعيد علي پور عضو قراردادي
98 داود علياري عضو قراردادي
99 صادق عليجاني عضو رسمي
100 زهرا غفاري عضو قراردادي
101 سارا غيور نمين عضو پيماني
102 معصومه فرخ نيا عضو قراردادي
103 مريم فرزاد عضو قراردادي
104 رقيه قاسمي عضو قراردادي
105 اکبر قرباني عضو قراردادي
106 رجب قرجه لو عضو قراردادي
107 مهين قزلباش عضو قراردادي
108 نازيلا قزلباش عضو پيماني
109 محمد رضا قهرماني عضو قراردادي
110 اصغر کحالي عضو قراردادي
111 اعظم کريمي عضو قراردادي
112 حمداله کريمي عضو قراردادي
113 فاطمه کريمي عضو پيماني
114 محمدرضا کريمي عضو قراردادي
115 اسرافيل کريمي عضو قراردادي
116 علي کمالي عضو قراردادي
117 معصومه کياني عضو قراردادي
118 جواد کيومرثيان عضو قراردادي
119 سهيلا لازمي عضو پيماني
120 فاطمه لاله قينرجه عضو پيماني
121 محمد محمدبياني عضو قراردادي
122 اصغر محمدي عضو قراردادي
123 رباب محمدي عضو قراردادي
124 روح اله محمدي عضو قراردادي
125 سودابه محمدي عضو قراردادي
126 محمد علي محمدي عضو قراردادي
127 منصور محمدي عضو قراردادي
128 بهمن محمدياري عضو قراردادي
129 جواد محمودي عضو قراردادي
130 ذکر علي مرادي عضو قراردادي
131 مريم مرسلي عضو قراردادي
132 سهيلا مزين عضو پيماني
133 نسرين مسکار عضو قراردادي
134 عليرضا مسلمي عضو قراردادي
135 سيده الهه موسوي قيداري عضو قراردادي
136 خديجه مهاجري عضو قراردادي
137 بهروز مهاجرين عضو قراردادي
138 داود مهدوي عضو قراردادي
139 جلال مهديلو عضو قراردادي
140 صادق مهديون عضو قراردادي
141 غلامعلي مهرباني عضو قراردادي
142 آزاد علي ميري عضو قراردادي
143 زهرا نباتعلي پور عضو قراردادي
144 امير نجاري عضو قراردادي
145 اکرم نجفلو عضو پيماني
146 صونا نصر عضو قراردادي
147 پرويز نظري عضو قراردادي
148 رويا نظري عضو قراردادي
149 زهرا نظري عضو قراردادي
150 حميد نعمتي عضو قراردادي
151 مريم نور سينا عضو پيماني
152 محمود نوري عضو قراردادي
153 منيژه نهالي عضو قراردادي
154 خسرو واجک عضو پيماني
155 محمد علي وفا عضو قراردادي
156 سيده فريبا هاشمي عضو قراردادياطلاعبه - ساعات کار در ماه مبارک رمضان
قابل توجه همكاران گرامي

اطلاعيه

(ساعات کاردر ماه مبارک رمضان)

با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسـه مـورخ 96/2/31 هيـات رئيسـه محترم دانشگاه، ساعات شروع وخاتمه اوقـات اداري در ايـام مـاه مبـارك رمضان از روز شنبه مورخ  96/03/06 (آغاز ماه مبارك) لغايـت پايـان مـاه مبارك از ساعت 8 صبح لغایت 14 مي باشد. (حركت سرويس ها ساعت 14.15)   

 ****************************************************************************************************

                                                   مديريت اداري و پشتيباني
اطلاعیه مهم در خصوص نحوه صدور احکام کارگزینی
در سال جدید به صورت الکترونیک

 

 

قابل توجه همکاران گرامی

 

با توجه به الکترونیکی شدن صدور احکام کارگزینی به جهت سرعت انجام کار و دسترسی آسان و سریع همکاران محترم به احکام مربوطه و همینطور صرفه جویی در مصرف کاغذ، از کلیه همکاران گرامی خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایند.

1-    جهت ورود به سیستم نام کاربری و رمز را که کدملی می باشد وارد فرمائید.

2-    بلافاصله بعد از ورود به سیستم، نسبت به تغییر رمز اقدام گردد.

3-    اعضا محترم قراردادی و پیمانی ابتدا نسبت به مشاهده حکم اقدام نموده و در صورت عدم وجود مشکل نسبت به امضا آن با زدن دگمه امضا اقدام فرمایند.

4-    اعضا محترم رسمی هم می توانند فقط حکم را مشاهده نمایند.

5-    این احکام پس از نهایی شدن همواره در کارتابل اعضا موجود خواهد بود و همکاران می توانند در صورت ضرورت نسبت به پرینت آن اقدام فرمایند.

6-     در صورت وجود هرگونه سوال کارکنان محترم با سرکار خانم حاتمی با شماره (2725) و اعضای محترم هیات علمی با خانم اسکندری با شماره (2793) و خانم پزشکی با شماره (2316) تماس حاصل فرمایند.

7-    آدرس سیستم احکام کارگزینی :

                ***************************************************************************************

         احکام کارگزینی <------------------  اداری <---------------------  خدمات الکترونیکی   <--------  www.znu.ac.ir

   ***************************************************************************************

                                                                           یا               ahkam.znu.ac.ir

 
قابل توجه همکاران گرامی آشنا به کامپیوتر- فوری
جهت همکاری در انتخابات ریاست جمهوری و شهر و روستا

اطلاعیه

***************************************************************

از کلیه همکاران آشنابه کامپیوتر

علاقمند جهت شرکت در فرایند اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شهر و روستا

دعوت می شود در صورت تمایل جهت ثبت نام حداکثر تا پایان روز شنبه 96/2/2

با دبیرخانه مرکزی ( تلفنهای 2315 - 2718) تماس حاصل نمایند.

تذکر مهم:  داشتن شماره حساب سیبای بانک ملی الزامی است

***************************************************************

 

امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
اقدامات انجام شده مدیریت دفنر فنی دانشگاه
دراسفند 1395 و تعطیلات نوروز1396

اقدامات انجام شده مدیریت دفنر فنی دانشگاه دراسفند 1395 و تعطیلات نوروز1396

1-     باز کردن تجهیزات فرسوده در پست برق زمینی دانشگاه

2-    تعویض تجهیزات و یراق آلات شبکه برق دانشکده علوم بطول تقریبی 350 متر

3-   سرویس کامل ترانسفورماتور هوایی دانشکده علوم با ظرفیتKAV  630 جهت سرویس ترانسفورماتور

4-    برکناری شبکه برق KV20 هوایی در داخل مزرعه فرسوده بطول حدودی700 متر با 25 اصله تیر چوبی فرسوده

5-    برکناری و نصب مجدد ترانس های هوایی چاه های عمیق شماره 2 و 5

6-    احداث شبکه برق فشار متوسط هوایی بطول 650 متر با 13 اصله تیر سیمانی

7-    تعویض برق از مقره های سرامیکی فرسوده

8-   آبرسانی شرب به مجموعه ساختمانهای گاوداری، مزرعه و پژوهشکده و ساختمان های جنبی
قابل توجه همكاران گرامي
در خصوص بررسي كاركرد سال گذشته و رفع كسر كارها

 به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند:

 ********************************************************************

با توجه به تاکید  مبنی بر  بسته شدن حساب های سال 1395، خواهشمند است نسبت به  بررسـی کـارکرد  سـال گذشته و رفـع کسر کارها  ( درخواست مرخصی و تایید آن توسط مسئول مربوطه ) حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  31/01/1396  اقدام فرمایید . بدیهی است در غیـر اینصورت به عنوان غیبـت تلقی شده و مطـابق با ماده 39 آیین نامه اعضای غیر هیات علمی اقـدام خواهد شد.

 **********************************************************

امور اداری دانشگاه

 
ساعت ناهار و نماز
از 14 فروردين سال 96

به اطلاع همکاران گرامی می رساند
 

*****************************************************************
 

ساعت ناهار و نماز از ساعت 12/45 تا 13/45 می باشد.
 

*****************************************************************
 

امور اداری دانشگاه