خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


برنامه زمانی سرویس دهی با اخذ هزینه
قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

برنامه زمانی سرویس دهی با اخذ هزینه توسط شرکت زنجان فردوس

از ساعت 20 الی 21 (8 تا 9 شب) می باشد.

*************************************

واحد نقلیه