خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


پیرو اطلاعیه قبلی - کارمند نمونه
نمره ارزیابی سه سال گذشته

به اطلاع می رساند نمره ارزیابی سه سال گذشته در صفحه معاونت برنامه ریزی ( بخش ارزیابی) در دسترس می باشد.

planning.znu.ac.ir

***********************************************************
اطلاعیه انتخاب کارمند نمونه
به همراه شیوه نامه

اطلاعیه انتخاب کارمند نمونه

در راستای پاسداشت خدمات و تلاش های کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه و با توجه به نقش مهم و کلیدی این همکاران ارجمند در تحقق اهداف دانشگاه ، شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه به کلیه واحدها ارسال گردید .

مهلت ارسال مدارک به دبیر کمیته هر واحد آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/05/98 خواهد بود.

انتخاب کارمند نمونه در این 

شیوه نامه ( اینجا کلیک کنید)

به دو روش زیر انجام خواهد شد :

  1. روش اول – در این روش کلیه کارمندان می توانند با تکمیل فرم شماره 1 در فرایند بررسی انتخاب قرار گیرند .
  2. روش دوم – در این روش کلیه کارمندان با معرفی همکاران دیگر و یا روسای واحد ها با تکمیل فرم شماره 2 می توانند در فرایند بررسی و انتخاب قرار گیرند .تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه و بیدریغ آقای بهروز قدیمی
به بهانه سالروز تولد پنجاه سالگی ایشان در دفتر طرحهای عمرانی

جهت تقدیر و تشکر از زحمات صادقانه و بیدریغ آقای بهروز قدیمی،

دورهمی کوچکی به بهانه سالروز تولد پنجاه سالگی ایشان در دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه برگزار شد.

برای این همکار صدیق دانشگاه و خانواده محترمشان آرزوی سلامتی و شادکامی داریم.

مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه

---------------------------------------------------------------------------------------------