خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


واگذاری صندوق امانات بانک تجارت شعبه دانشگاه
برای دانشگاهیان دانشگاه

اطلاعبه

براساس اعلام مدیریت محترم بانک تجارت شعبه دانشگاه

در راستای خدمات دهی بهتر به کارکنان و هیات علمی و دانشجویان محترم دانشگاه زنجان

بانک تجارت شعبه دانشگاه اقدام به واگذاری صندوق امانات به تمام افراد و خانواده های محترم پرسنل دانشگاه نموده است.

افراد متقاضی با مراجعه به شعبه و با معرفی شعبه ؛ صندوقها در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

مراتب جهت آگاهی همکاران محترم و دانشجویان عزیز اعلام می شود

***************************************************************

مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه
ساعات ناهار و نمار
از 27 خرداد ماه

به اطلاع همکاران گرامی می رساند

ساعت  ناهار و نماز از 27 خرداد ماه از ساعت12/45 تا 13/45 می باشد.

***************************************

امور اداری دانشگاه