خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


قطعی برق - 15 تا 17 روز پنجشنبه 18 مرداد
از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند:براساس زمان بندی خاموشی  با برنامه شرکت توزیع ؛

برق دانشگاه روز پنج شنبه 18 مرداد ماه از ساعت 15 الی 17  قطع خواهد شد.

*******************************************

مدیریت طرحهای عمرانی
راه اندازی سامانه یکپارچه اداری و مالی
از تاریخ 3 شهریور - انجام کلیه مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری

اطلاعیه

کلیه واحدهای دانشگاه

   با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه اداری و مالی به استحضار می رساند از تاریخ 3/6/97 کلیه مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری انجام خواهد شد لذا خواهشمند است کلیه واحدهای دانشگاه از ایجاد و پذیرش مکاتبات به صورت کاغذی امتناع فرمایند.
در خصوص ساعات احتساب اضافه کاری
روزهای عادی و پنج شنبه ها

 

اطلاعیه

   به اطلاع کلیه همکاران محترم  میرساند :

     پیرو اطلاعیه مورخ 13/04/1397 و طبق بند 4 مصوبه هیات اجرایی به تاریخ 13/4/97، احتساب اضافه کاری  به شرح زیر می باشد.

شرح

از ساعت

تا ساعت

محاسبه اضافه کاری برای روزهای عادی

نیم ساعت قبل از شروع وقت اداری

18:00

محاسبه اضافه کاری برای روزهای پنج شنبه

8:00

14:00

 

      ضمنا مقررگردیده است در واحدهایی که حضور افراد درغیرساعات تعیین شده، ضروری و مورد نیاز باشد، بعد از درخواست مسئول واحد و طرح در هیات اجرایی تصمیم گیری لازم بعمل آید.

                                                                                      اداره کارگزینی