خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمرکز انفورماتیک


تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۷
اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۷ تعریف شد.

اکانت ورود به اینترنت و شبکه برای تمامی دانشجویان ورودی سال ۹۷ که تا تاریخ ۱۸ مهر ۹۷  ثبت نام کرده باشند، تعریف شده است. برای ورود به شبکه یا اینترنت از شماره دانشجویی و سریال شناسنامه استفاده نمایید. 

 

نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : سریال شناسنامه( فقط ۶ رقم ) ثبت شده در سامانه گلستان

برای تعدادی از دانشجویان که اطلاعات سریال شناسنامه آنها در دسترس نبوده عبارت 111111 به عنوان رمزعبور در نظر گرفته شده است.

نکته مهم : در صورتیکه از گوشی های هوشمند جهت ورود به اینترنت استفاده می کنید، در هنگام تایپ نام کاربری و رمز عبور، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.