خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمرکز انفورماتیک


احتمال اختلال در کلیه سرویس های انفورماتیک
احتمال اختلال در کلیه سرویس های انفورماتیک دانشگاه زنجان

کاربران گرامی دانشگاه زنجان؛

به دلیل خرابی دستگاه مرکزی ذخیره سازی، احتمال اختلال در کلیه سرویس های دانشگاه زنجان در چند روز آینده وجود خواهد داشت.