خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
6 الی 16 آذر ماه 

نام درس

روز امتحان

ساعت شروع

تاریخ امتحان

معادلات

یکشنبه

12-13:30

1401/9/6

فیزیک 1

سه شنبه

12-13:30

1401/9/8

ریاضی 2

یکشنبه

12-13:30

1401/9/13

فیزیک2

دوشنبه

12-13:30

1401/9/14

ریاضی 1

چهارشنبه

12-13:30

1401/9/16

 

محل برگزاری امتحانات میان ترم درساختمان عمران خواهدبود.

آموزش دانشکده


ارسال شده در مورخه: 01-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

زمان برگزاری کلاس پایتون

8 و 11 آذرماه (05-09-1401)

   

بازيافت دورريزهاي چوبي دانشگاه

ایده پردازی و ساخت جعبه گل (02-09-1401)

   

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی

6 الی 16 آذر ماه (01-09-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

لیست دروس حضوری