خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم
باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس 

عنـوان: توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج و موقعیت‌یابی ذرات و بررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک و پیس

 

  ارائه‌کننده: مجید پناهی                   دانشجوي رشته: فیزیک                 گرایش:  اتمی و مولکولی

  استاد راهنما: دکتر احمد درودی

  استاد مشاور: دکتر علیرضا مرادی

  مكان : آمفی تئاتر ساختمان علوم طبیعی (814)           تاريخ : 23/06/1401     روز: چهارشنبه        ساعت: 16

 


ارسال شده در مورخه: 22-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی