خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی پاسخ های اکوفیزیولوژیک توده های بالنگوی شهری به کاربردبرخی مواد ضدتعرق در شرایط دیمعنوان : ارزیابی پاسخ­های اکوفیزیولوژیک توده­های بالنگوی شهری  به کاربردبرخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم

ارائه کننده : سعیده سادات کرمانی پوربقائی

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما :       جناب آقای دکتر پوریوسف- جناب آقای دکتر یوسفی                                       

استاد مشاور :       جناب آقای دکتر رفیعی                    

روز :        چهارشنبه       مورخ :      23 /06/ 1401 ساعت : 14-16     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

اولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان

دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده علوم برگزار می کنند (05-04-1401)

   

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1401کلیه مقاطع دانشکده کشاورزی

کلیه دانشجویان برنامه امتحانی خود را از طریق گزارش 428 سامانه گلستان ... (29-03-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا"