خانه  :: اساتید  :: اخبار

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده علوم
به تفکیک رشتهشماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده علوم به تفکیک رشته 

نام

رشته

شماره تماس

خانم کریمی

آمار

4040

خانم غیورنمین

ریاضی

4092

خانم مسکار

زمین شناسی و محیط زیست

4044

خانم عباسی

زیست شناسی

2543

خانم علم بیگی

شیمی

2477

خانم موسوی

فیزیک

2264

 

ارسال شده در مورخه: 12-06-1401