خانه  :: اساتید  :: اخبار

بروزرسانی سرور ایمیل
جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 4 دی، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 4 دی، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.


ارسال شده در مورخه: 27-09-1400

آخرين اخبار با موضوع: مرکز انفورماتیک

بروزرسانی سرور ایمیل

جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 4 دی، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود. (27-09-1400)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مرکز انفورماتیک

نصب و بروزرسانی آنتی‌ویروس در داخل دانشگاه