خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاناطلاعیه

با توجه به نامه شماره 447017 مورخ 1400/09/10 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص ممیزی استقرار نظام آراستگی (5s) در دانشگاه، خواهشمند است همکاران محترم با توجه به چک لیست و شیوه نامه استقرار نظام آراستگی ، نسبت به رعایت موارد مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند.

چک لیست

شیوه نامه نحوه استقرار نظام آراستگی

                                                                                                             با تشکر

                                                                                          مدیریت، برنامه بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 23-09-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"آشنایی با نظام آراستگی" (21-08-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"اصول نظافت و بهداشت" (21-06-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی" (01-05-1401)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر" (22-04-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :