خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار می کند :
دوره مقدماتی نرم افزار متلب
ارسال شده در مورخه: 29-04-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه زنجان (05-08-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

دوره های فرهنگی