خانه  :: اساتید  :: اخبار

دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سایر دانشگاهها و دانشگاه زنجان برگزار می کند
نخستین همایش اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت کرونا، زمان: 30 تیر 99
ارسال شده در مورخه: 28-02-1399

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت برنامه ریزی و نظارت برگزار می کند

آشنایی با گیاهان دارویی، زمان: 28 و 29 تیرماه 1400 از ساعت 8:30 تا 10 (27-04-1400)

   

معاونت برنامه ریزی و نظارت برگزار می کند

دوره آموزشی " جایگاه اقامه نماز در زمینه سازی جامعه مهدوی"، زمان: 17 اسفند ساعت 8:30 تا 10 (13-12-1399)

   

گروه هنر دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری گروه هنر دانشگاه زنجان برگزار می کند

اهمیت تصویر در دوره معاصر، زمان: چهارشنبه 5 آذر ماه ساعت 12 (04-09-1399)

   

معاونت برنامه ریزی برگزار می کند

مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار، زمان: تاریخ 15 و 16 شهریور 99 ساعت 8:30 تا 10:30 (05-06-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند