خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن هاعنوان : تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها 

 

ارایه کننده: پگاه عظیم زاده آسیابی                        دانشجوی رشته: شیمی                     گرایش: آلی 

استاد راهنمای اول: دکتر علی رمضانی                            استاد راهنمای دوم: دکتر مهدی خوبی 

استاد مشاور اول: دکتر محسن امین                               استاد مشاور دوم: دکتر محمد حسین یزدی 

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم                   تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۷          روز: چهارشنبه          ساعت:  ۱۰ 

 


ارسال شده در مورخه: 09-02-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسباران (08-09-1401)

   

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه