خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری - گروه شیمی
عنـوان: مطالعه سینتیک واکنش­های تک مولکولی انتقال هیدروژن در محلول بر پایه نظریه RRKMعنـوان: مطالعه سینتیک واکنش­های تک مولکولی انتقال هیدروژن در محلول بر پایه نظریه RRKM

 

ارائه كننده : حامد درودگری       دانشجوي رشته: شیمی فیزیک 

استاد راهنما: پروفسور مرتضی واحدپور

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم (حضوری)

تاريخ : 30/08/1400        روز: یکشنبه        ساعت: 13:30

 


ارسال شده در مورخه: 24-08-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی