خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری- گروه فیزیک
باعنـوان مشخصات و پارامترهای تغییرات زمانی در مشاهدات سامانه‌های چندجرمی 

عنـوان: مشخصات و پارامترهای تغییرات زمانی در مشاهدات سامانه‌های چندجرمی

 

 ارائه كننده : فاطمه داودی           دانشجوي رشته: فیزیک          گرایش:  اخترفیزیک

 استاد راهنمای اول: دکتر حسین صفری                    استاد راهنمای دوم: دکتر ازگور باشتورک

 استاد مشاور اول: دکتر سلچوک یالچینکایا                 استاد مشاور دوم: دکتر اکرم اسمر

 مكان : آنلاین*          تاريخ : ۲۶/۰۸/۱۴۰۰           روز: چهارشنبه          ساعت: ۱۷:۰۰

* لطفا برای گرفتن لینک مربوط به شرکت در جلسه دفاع، به خانم فاطمه داودی ایمیل بفرستید.

   ایمیل:   fdavoudi@znu.ac.ir

 


ارسال شده در مورخه: 22-08-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی