خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقای علي اسکندري
تسلیت درگذشت "مادرمقام" آقاي علي اسکندري (رئيس کارگزيني)درگذشت "مادرمقام" آقاي علي اسکندري (رئيس کارگزيني) را تسليت عرض مي نمائيم. جهت شادي روح اموات بالاخص رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

;
ارسال شده در مورخه: 01-08-1400