خانه  :: اساتید  :: اخبار

کارمندان نمونه و شایسته تقدیر دانشگاه زنجان
در سال 1399در راستای تجلیل از کارمندان نمونه در هفته دولت؛ مدارک و مستندات انتخاب کارمند نمونه و شایسته تقدیر دانشگاه از بین منتخبین ارسالی دانشکده ها و معاونت ها و حوزه ریاست توسط کمیته مقدماتی واحدها و هیات اجرایی منابع انسانی؛ بر اساس معیارهای شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و افراد بشرح ذیل بعنوان کارمندان نمونه و کارمندان شایسته تقدیر برای سال 99 انتخاب گردیدند.

 

کارمندان نمونه دانشگاه برای سال 1399

 1. آقای قادر حیدری                              مدیر نمونه - معاونت اداری و مالی
 2. آقای روح اله بیات                            کارمند نمونه-  دانشکده مهندسی
 3. آقای جواد محمودی                          کارمند نمونه- معاونت آموزشی
 4. خانم فاطمه محمدی                          کارمند نمونه- معاونت دانشجویی
 5. آقای سید مهدی موسوی                     کارمند نمونه- معاونت اداری و مالی

کارمندان شایسته تقدیر برای سال 1399

 1. آقای مصطفی کریمی                      دانشکده کشاورزی
 2. خانم رقیه اشرفی                           دانشکده کشاورزی
 3. خانم مریم بازرگان                         معاونت آموزشی
 4. خانم صفیه اشرفی                         معاونت پژوهشی
 5. آقای ابوالفضل پورامیدی                  دانشکده مهندسی
 6. آقای سعید ذوالقدری                      دانشکده علوم 
 7. خانم قمر عباسی                           دانشکده علوم انسانی
 8. آقای بهمن خلیلی پور                     معاونت دانشجویی
 9. آقای احسان حریری                       معاونت فرهنگی و اجتماعی
 10. آقای اکبر قربانی                           معاونت اداری و مالی
 11. آقای کیوان پارسا                          معاونت اداری و مالی
 12. آقای حسن زمانی                         معاونت نظارت و ارزیابی
 13. آقای علی اکبر بیات                      معاونت اداری و مالی
 14. آقای مختار اله وردی                     حوزه ریاست
 15. آقای مجید بیات                          حوزه ریاست

 


ارسال شده در مورخه: 19-07-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

لزوم تسویه بدهی شهریه تحصیلی جهت انتخاب واحد

پرداخت صرفاً بصورت اینترنتی (02-06-1400)

   

اختلال در تلفنهای IP Phone

تا روز چهارشنبه 22 بهمن ماه (19-11-1399)

   

تبریک روز زن و مادر

بمناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) (15-11-1399)

   

اطلاعیه قطعی آب شرب سازمان مرکزی دانشگاه

روز چهارشنبه 24 دیماه از ساعت 15 الی 18 (23-10-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه