خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقای دکتر محسن احدنژاد
تسلیت درگذشت "مادرمقام" ارجمند آقای دکتر محسن احدنژاد (رییس دانشکده علوم انسانی) 

بدينوسيله درگذشت "مادرمقام" ارجمند جناب آقای دکتر محسن احدنژاد (رییس دانشکده علوم انسانی)  را تسليت عرض مي نمائيم.
جهت شادي روح آنمرحوم و تمامي رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

 
;
ارسال شده در مورخه: 07-07-1400