خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتشار کتاب " مقدمه ای بر عناصر کمیاب خاکی " در انتشارات نشرعلوی
توسط آقای دکتر میرعلی اصغر مختاری، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجانکتاب مقدمه ای بر عناصر کمیاب خاکی نوشته جک ونخن توسط دکتر میر علی اصغر مختاری دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان و همکارشان ترجمه و توسط نشر علوی از ناشرین با سابقه کشور منتشر گردیده است. در این عناصر کمیاب خاکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و چگونگی تشکیل و اکتشاف آنها تشریح  شده است. این عناصر امروزه از منابع معدنی بسیار مهم می باشند که بسیاری از پیشرفت های تکنولوژیکی امروز مرهون کشف، استخراج و استفاده از آنها می باشد. آشنایی با این عناصر نقش بسزایی در پیشرفت های امروز و آینده بشری خواهد داشت.

 


ارسال شده در مورخه: 04-07-1400