خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم
باعنوان :ساختارهایی بر روی منیفلدهای آماری 

عنوان: ساختارهایی بر روی منیفلدهای آماری

 

پژوهشگر: شیوا سلاح ورزی      رشته: ریاضی محض            گرایش: هندسه

استاد راهنما: دکتر محمدباقر کاظمی

 

تاریخ: 06/07/1400

زمان: ساعت 11 (به صورت حضوری)

مکان: دانشگاه زنجان، دانشکده ریاضی، سالن سمینار ساختمان ریاضی


ارسال شده در مورخه: 04-07-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی