خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقایان دکتر محمد صدرا و علی صدرا
تسلیت درگذشت "پدر گرامی" آقايان دکتر محمد صدرا (گروه معارف اسلامي) وعلي صدرا (نظارت و ارزيابي)بدينوسيله درگذشت "پدر گرامی"  جناب آقاي دکتر محمد صدرا (گروه معارف اسلامي) وجناب آقای علي صدرا (نظارت و ارزيابي) دانشگاه را تسليت عرض مي نمائيم.
جهت شادي روح آنمرحوم و تمامي رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

;
ارسال شده در مورخه: 04-07-1400