خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
عنـوان: اخترلرزه شناسی ستارگان تپشی ترکیبی δ Sct – γ Dorعنـوان:  اخترلرزه شناسی ستارگان تپشی ترکیبی   δ Sct – γ Dor

 

  ارائه كننده : امیر  حسن زاده            دانشجوي رشته: فیزیک       گرایش:  نجوم و اخترفیزیک

  استاد راهنمای اول: دکتر حسین صفری                             استاد راهنمای دوم: دکتر حامد قاسمی

  مكان : مجازی*             تاريخ : 24 شهریور 1400            روز:  چهارشنبه          ساعت:   13       

* جهت دریافت لینک جلسه مجازی به ایمیل hasanzadeh@znu.ac.ir پیام دهید.


ارسال شده در مورخه: 16-06-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی