خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
مدلسازی شروع و گسترش خرابی بریک-آوت از یک گمانه،15 شهریور ساعت 17عنـوان: مدلسازی شروع و گسترش خرابی بریک-آوت از یک گمانه

 ارائه كننده : محمد بهره دار       دانشجوي رشته: دکتری مهندسی عمران، ژئوتکنیک

 استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی لکی روحانی

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 15/06/1400   روز: دوشنبه        ساعت: 17


ارسال شده در مورخه: 15-06-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی