خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقایان دکتر داود عباسی و سید جعفر نبوی
تسلیت درگذشت برادر خانم گرامی آقای دکتر داود عباسی و پسرعمومی آقای سید جعفر نبویدينوسيله درگذشت "برادر خانم" همکار گرانقدر، آقاي دکتر داود عباسی و پسر عموی آقای سید جعفر نبوی را تسليت عرض مينمائيم.
شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

بدينوسيله درگذشت"مادر " همکار گرانقدر، آقاي رضا اشرفي(انتظامات دانشگاه) را تسليت عرض مينمائيم.
شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه مع الصلوات.

 

;
ارسال شده در مورخه: 15-06-1400