خانه  :: اساتید  :: اخبار

نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي
جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائيجلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي 

توسط خانم معصومه سام خانیانی

زمان 7 شهریور 1400 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.


ارسال شده در مورخه: 06-06-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی