خانه  :: اساتید  :: اخبار

مسابقه کتابخوانی
بنیاد بین المللی غدیر با همکاری نهاد برگزار می کند؛ مسابقه کتابخوانی با کاروان غدیرجهت تهیه کتب شرکت در مسابقه میتوانید به بنیاد غدیر استان مراجعه نمایید
02433472500


ارسال شده در مورخه: 03-05-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه زنجان (05-08-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات