خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
بررسی عددی و آزمایشگاهی نشست‌پذیری و...28 تیر سالن کاوهعنـوان: بررسی عددی و آزمایشگاهی نشستپذیری و فشار جانبی مخلوط ماسه و EPS

ارائه كننده : پریچهر تیزپا      دانشجوي رشته: دکتری مهندسی عمران، ژئوتکنیک

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرهنگ فرخی و جناب آقای دکتر رضا جمشیدی چناری

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 28/04/1400 روز: دوشنبه      ساعت: 15


ارسال شده در مورخه: 27-04-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی