خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقای يداله صفي لو
تسلیت درگذشت "پدر" همکار بازنشسته آقای يداله صفي لو (انتظامات)بدينوسيله درگذشت "پدر" همکار بازنشسته جناب آقای يداله صفي لو(انتظامات) را تسليت عرض مينمائيم. شادي روح اموات، بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

;
ارسال شده در مورخه: 27-04-1400