خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
با عنوان: توزیع در پیمانه واحد دنباله های خطی تولید شده توسط توابع حسابی بر روی مقادیر چندجمله ایعنوان: توزیع در پیمانه واحد دنباله های خطی تولید شده توسط توابع حسابی بر روی مقادیر چندجمله ای

 

ارائه کننده: محمد نصیری زارع                  دانشجوی رشته: ریاضی محض                             گرایش:  آنالیز

استاد راهنمای اول: دکتر مهدی حسنی

استاد راهنمای دوم: پرفسور ژان مارک دیزوئیه

مکان:  مجازی                               تاریخ:  23/04/1400            روز: چهارشنبه                     ساعت:  18:30

 


ارسال شده در مورخه: 20-04-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی