خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور خانم مريم عباسي
تسلیت درگذشت "پدرمقام" همکار گرامي خانم مريم عباسي (دانشکده علوم)بدينوسيله درگذشت "پدرمقام" همکار گرامي سرکار خانم مريم عباسي (دانشکده علوم) را تسليت عرض مينمائيم. شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحهای قرائت فرمایید.
 

;
ارسال شده در مورخه: 18-04-1400