خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع پايان نامه­ ی کارشناسي ارشد
با عنوان طراحی و ساخت اتاق ابر جهت بارورسازی ابرهاطراحی و ساخت اتاق ابر جهت بارورسازی ابرها

 

ارائه کننده: فرشاد نوری قیداری                       دانشجوی رشته: شیمی                      گرایش: شیمی فیزیک

استاد راهنمای اول :  دکتر  مرتضی  واحد پور 

استاد راهنمای دوم :  دکتر  حامد بهرامی

استاد مشاور: دکتر بهمن فرجمند

مکان: سالن سمینار شیمی                    تاریخ : 19/04/1400                     روز: شنبه               زمان: 14-16

 


ارسال شده در مورخه: 15-04-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنوان تهیه پوشش های زیست فعال و کاربردهای بیولوژیکی آن ها (09-02-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی