خانه  :: اساتید  :: اخبار

تاسیس کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
تاسیس کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیدانشکده علوم انسانی رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی برای ترم جدید دانشجو می پذیرد


ارسال شده در مورخه: 15-04-1400