خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته در ماه های اخیر
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شددر ماه های اخیر طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر حسین ربی انگورانی عضو هیأت علمی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی به عنوان مدیر گروه پژوهشی گیاهان زراعی، دکتر زهرا قهرمانی عضو هیأت علمی گروه باغبانی، دکتر مجید مقدادی عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر و دکتر مهدی نصیری عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی بعنوان مدیران گروه های مذکور منصوب و از زحمات دکتر خدیجه باقری، دکتر مسعود ارغوانی، دکتر لیلا صفری و دکتر سید حسام الدین آل یاسین در زمان تصدی مدیریت گروه های فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

 دکتر حسین ربی انگورانی استادیار پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه زنجان (رشته مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی) به ترتیب طی سال های 78-1374 و 88-1386 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته فوق و در دانشگاه تبریز طی سال های 95-1391 بوده است.

تعداد مقالات:  نشریات 17 عنوان، همایش ها 27 عنوان، خلاصه مقالات 12 عنوان

طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده: 1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها: 9 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 59 مورد

 دکتر زهرا قهرمانی استادیار گروه آموزشی باغبانی، دوره دکتری خود را در دانشگاه تهران (رشته مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی) طی سال های 91-1386 گذرانده است.

تعداد مقالات:  نشریات 39 عنوان، همایش ها 16 عنوان

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها: 36 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 18 مورد

 دکتر مجید مقدادی دانشیار گروه آموزشی کامپیوتر، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تهران ( سال 1369) گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه صنعتی شریف (رشته کامپیوتر- نرم افزار) در سال 1373 بوده و دوره دکتری را در دانشگاه Gazi ترکیه ( سال )1389 گذرانده است.

تعداد مقالات:  نشریات 22 عنوان، همایش ها 29 عنوان، خلاصه مقالات 5 عنوان

کتاب: 2 مورد (تالیف)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها: 18 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 16 مورد

 دکتر مهدی نصیری استادیار گروه اموزشی زبان انگلیسی، دوره دکتری خود را در دانشگاه اصفهان (رشته آموزش زبان انگلیسی) طی سال های 89-1392 گذرانده است.

تعداد مقالات:  نشریات 8 عنوان، همایش ها 6 عنوان

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها: 20 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی: 1 مورد

;
ارسال شده در مورخه: 13-04-1400

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

طرح های عمرانی

طرح های عمرانی (28-01-1400)

   

اختلال در سرور تلفن های تحت پوشش IP Phone

تا زمان برطرف نمودن مشکل، دانشجویان ارجمند می توانند مسائل آموزشی خود را با شماره زیر در میان بگذارند (27-11-1399)

   

ارتباط مردمی ریاست دانشگاه زنجان

از ساعت 8:30 تا 10 صبح روز دوشنبه 20 بهمن 1399- تلفن 111 (15-11-1399)

   

دریافت گواهینامه کتاب برتر توسط استادیار دانشگاه زنجان

کتاب دکتر علی مرصعی استادیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان به عنوان کتاب برتر شناخته شد (17-06-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

اساتید دانشگاه زنجان در میان 2 درصد افراد پراستناد