خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت حضور آقایان سید جمال و سید محسن موسوی
تسلیت درگذشت همسر ارجمند همکاربازنشسته سيد جمال موسوي و مادر گرامي سيد محسن موسوي (معاونت طرح و برنامه ريزي)بدينوسيله درگذشت "همسر" ارجمند همکاربازنشسته جناب آقای سيد جمال موسوي و "مادر" گرامي جناب آقای سيد محسن موسوي (معاونت طرح و برنامه ريزي) راتسليت عرض مينمائيم. برای شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

;
ارسال شده در مورخه: 31-03-1400