خانه  :: اساتید  :: اخبار

تسلیت حضور آقای محمد ندرخاني
عرض تسلیت درگذشت "پدر" ارجمند آقای محمد ندرخاني (انبارکل)بدينوسيله درگذشت "پدر" ارجمند همکارگرامي جناب آقای محمد ندرخاني (انبارکل) را تسليت عرض مينمائيم.شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.
 

;
ارسال شده در مورخه: 29-03-1400