خانه  :: اساتید  :: اخبار

عرض تسلیت دحضور آقاي دکتر لطفعلی دولتی
تسلیت درگذشت "پدر" همکار ارجمند آقاي دکتر لطفعلی دولتی (گروه پیاهپزشکی)بدينوسيله درگذشت "پدر" همکار ارجمند جناب آقاي دکتر لطفعلی دولتی (گروه پیاهپزشکی) را تسليت عرض مينمائيم. برای شادي روح اموات بالاخص درگذشتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه ای قرائت فرمایید.

;
ارسال شده در مورخه: 23-03-1400